De eindwaarde van een rente is de waarde van een aantal gelijke bedragen (termijnen) (inclusief samengestelde interest) op een bepaald tijdstip.

Een rente is een reeks van periodiek te betalen (c.q. te ontvangen) kapitalen.

Voorbeeld
Mevrouw Oud heeft op 1 januari van de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 telkens een bedrag van € 5.000 op een spaarrekening gezet. De bank vergoedt 4% interest per jaar. De jaarlijkse interest wordt aan het spaartegoed toegevoegd.
Hoe groot is het saldo op 31 december 2004 na rentebijschrijving?

Voor de oplossing van dit probleem maken we gebruik van het volgende schema.


Als we één voor één de eindwaarden van de ingelegde bedragen van € 5.000 op 31 december 2004 berekenen, krijgen we:

€ 5.000 × 1,04 = €  5.200,-
€ 5.000 × 1,042 -   5.408,-
€ 5.000 × 1,043 -   5.624,32
€ 5.000 × 1,044 =     -   5.849,29
  € 22.081,61 

Er zijn verschillende manieren om op een tijdbesparende manier het gevraagde antwoord te berekenen: