De eindwaarde van een kapitaal dat tegen samengestelde interest uitstaat, vinden we door de in iedere periode verdiende rente aan het kapitaal uit de voorgaande periode toe te voegen.

In formule:
En  = B  × (1 + )n
Hierin hebben de symbolen de volgende betekenis:
En  de eindwaarde na n perioden
B   het kapitaal dat aanvankelijk wordt ingelegd
i    het interestperunage
n    het aantal perioden dat een bedrag tegen interest uitstaat

Voorbeeld
Een kapitaal van € 1.000 dat tegen 5% samengestelde interest uitstaat, is na vijf jaar aangegroeid tot € 1.000 × 1,055 = € 1.276,28.

Schematisch is de berekening van de eindwaarde van een kapitaal de volgende.