Het eigen vermogen is het vermogen waarvan de terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen afhankelijk is van het resultaat van de organisatie.

Het eigen vermogen is door de eigenaar(s) ter beschikking is gesteld. Het staat de organisatie permanent ter beschikking. Dit betekent dat het niet  op een afgesproken tijdstip moet worden terugbetaald.

De verschaffers van eigen vermogen kunnen een beloning krijgen die in de regel afhankelijk is van het resultaat van de organisatie. In geval van een eenmanszaak is dat de winst, in geval van een bv of een nv spreken we van dividend.