Efficiencyverschillen of hoeveelheidsverschillen houden in dat de werkelijk gebruikte hoeveelheid grondstoffen en arbeidsuren niet gelijk is aan de toegestane hoeveelheid.

De waarde van een efficiencyverschil kan op de volgende manier worden gevonden:

Voorcalculatie: SH × SP
Nacalculatie: WH × SP
Efficiencyverschil:        (SH - WH) × SP 

Betekenis van de symbolen:
SH  standaardhoeveelheid
WH  werkelijke hoeveelheid
SP  standaardprijs

Voorbeeld 
MERAUKE NV beschikt ten behoeve van de vervaardiging van het massaproduct Ponti over de volgende gegevens.

Het efficiencyverschil op grondstoffen vinden we als volgt:
Toegestaan
grondstofverbruik
(SH):
 14.100 × 21 kg =   296.100 kg  
Werkelijk
grondstoffenverbruik
(WH):
  300.000 kg  
Nadelig efficiencyverschil: 3.900 kg   × € 0,29 = € 1.131