We spreken van een economisch risico van het voorraad houden, wanneer de marktprijs van reeds ingekochte voorraden daalt.

Wanneer de marktprijs van de reeds ingekochte voorraad daalt, vindt de productie plaats met te duur ingekochte grondstoffen. Het bedrijf zit dan met het probleem, dat het uit concurrentieoverwegingen vaak noodzakelijk is de kostprijs te baseren op de lagere actuele inkoopprijs.

Economische risico’s worden veroorzaakt door prijsfluctuaties. Dit is één van de risico’s van het voorraad houden.