Ebitda staat voor earnings before interest, tax, depreciation and amortisation.

Hiermee wordt aangegeven het resultaat (earnings) voor (before) rente (interest), belastingen (tax) en afschrijvingen op investeringen en op goodwill (depreciation and amortisation)

Ebitda wordt naast nettowinst en cashflow tegenwoordig veel in financiële berichtgeving gebruikt om inzicht te geven in het door een onderneming behaalde resultaat.