Duurzame productiemiddelen zijn productiemiddelen die meerdere productieprocessen achtereen worden gebruikt.

Voorbeelden
gebouwen, transportmiddelen, machines

Door de aanschaf van een duurzaam productiemiddel beschikt een bedrijf over prestatievermogen voor verscheidene productieprocessen. Dit prestatievermogen is de productiecapaciteit. De productiecapaciteit is uit te drukken in bijvoorbeeld aantal eenheden product, aantal machine-uren, aantal m² of m³; een aantal passagiers/km, enz.

Door het gebruik slijten de duurzame productiemiddelen. Slijtage is de waardedaling van duurzame productiemiddelen. Deze waardedaling brengen we tot uiting in de afschrijvingen.

Zie ook:
- vaste activa
- duurzame activa
- productieproces