Duurzame activa zijn de productiemiddelen die een bedrijf langer dan een jaar ter beschikking staan.

Het in de duurzame activa ge¤nvesteerde geld is in de regel pas na een aantal jaren terugverdiend.

Voorbeelden
gebouwen, transportmiddelen, machines

Door de aanschaf van duurzame activa beschikt een bedrijf over prestatievermogen voor verscheidene productieprocessen. Dit prestatievermogen is de productiecapaciteit. De productiecapaciteit is uit te drukken in bijvoorbeeld aantal eenheden product, aantal machine-uren, aantal m2 of m3; een aantal passagiers/km, enz.

Door het gebruik slijten de duurzame productiemiddelen. Slijtage is de waardedaling van duurzame productiemiddelen. Deze waardedaling brengen we tot uiting in de afschrijvingen.

Zie ook:
- afschrijvingen
- duurzame productiemiddelen
- productieproces
- vaste activa