Dividendbewijzen zijn documenten op grond waarvan men aanspraak kan maken op dividend.

Afgebeeld is een deel van een dividendblad behorende bij een aandeel van Ogem.