Dividendbelasting is een belasting die door de vennootschap die het dividend uitkeert, moet worden ingehouden.

Dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting (in box 3).

Zie het volgende schema.

Zie ook:
- aandeel