Dividend is het gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

De winst van vennootschappen komt ten goede aan:Dividend kan wordt uitbetaald als: