Distributie omvat alle handelingen die ervoor zorgen dat een product zo efficiënt mogelijk op het juiste moment is op de plaats waar de afnemer dat wenst.

Distributie is niet alleen een kwestie van het kiezen van de juiste transportmogelijkheid, maar houdt zich ook bezig met de keuze van de vestigingsplaats van opslagplaatsen en de optimale grootte van de voorraden bij de verschillende geledingen in de distributiekanalen.

Opmerking:
Om verwarring met distributiebeleid te vermijden wordt meestal van fysieke distributie  gesproken.

Zie ook:
- directe distributie
- indirecte distributie