We spreken van diensten wanneer een bedrijf bepaalde handelingen door andere bedrijven laat uitvoeren.

Voorbeelden
Vervoer, verzekering, levering van energie, schoonmaak, diensten van accountant en rechtskundige bijstand.

Een reden voor het laten uitvoeren van dergelijke activiteiten kan zijn het ontbreken van de specifieke kennis bij het onderhavige bedrijf.