Desinvesteringen geven de waarde van de buitengebruikgestelde activa weer.

Desinvesteringen betreffen:
- vaste activa
- vlottende activa.

Zie ook:
- investeringen