Van demarketing is sprake wanneer de marketingdoelstelling een (tijdelijke) vernietiging van de vraag is.

Het gedrag van de consument wordt zo negatief be¤nvloed, omdat het gebruik van een bepaald product als ongewenst wordt ervaren.
Voorbeelden zijn (waren): het optreden van ‘antibontcomités’, acties tegen proeven met dieren en acties van Greenpeace tegen de walvisvangst, roken (‘brengt de gezondheid schade toe’).

Zie ook:
- marketing