De dekkingsbijdrage (per product) is gelijk aan de verkoopprijs verminderd met de variabele kosten per product.

De dekkingsbijdrage dient voor het terugverdienen van de totale constante kosten en het behalen van winst.

Voorbeeld
Een handelsonderneming verkoopt slechts één artikel. De totale vaste kosten van deze onderneming bedragen € 300.000 per jaar. De variabele kosten per product zijn € 10. De inkoopprijs is € 90. De verkoopprijs is € 150. De onderneming wil per jaar een winst behalen van € 100.000.

Bij de verkoop van elk product houdt de onderneming € 150 - (€ 90 + € 10) = € 50 over. Met deze dekkingsbijdrage moet de onderneming eerst de totale vaste kosten terugverdienen voordat er winst wordt gemaakt.
De totale vaste kosten worden terugverdiend
bij een afzet van  300.000   × 1 stuk = 6.000 stuks.
50

Bij een afzet die groter is dan deze break-evenafzet maakt de onderneming winst.

In de figuur zien we op welke manier met behulp van de dekkingsbijdrage kan worden bepaald bij welke afzet een gewenste winst van € 100.000 kan worden gerealiseerd.
Dit is het geval bij een afzet van:
 300.000 +  100.000   × 1 stuk = 8.000 stuks.
 50