Van een deelneming is sprake wanneer een rechtspersoon duurzaam is verbonden met een andere rechtspersoon ten dienste van de eigen werkzaamheid.

In de praktijk houdt dit in dat een nv (de moedermaatschappij) een deel van het aandelenvermogen van een andere nv (de dochteronderneming) bezit met het oogmerk de eigen bedrijfsvoering te verbeteren. De ‘dochter’ produceert bijvoorbeeld precies díe kwaliteit grondstof die de ‘moeder’ elders moeilijk kan krijgen. Door de deelneming probeert de moeder zich te verzekeren van grondstoffenaanvoer.