Debiteuren zijn afnemers die de door hen gekochte goederen pas later betalen.

De balanspost Debiteuren  geeft de totale vordering weer die het bedrijf op balansdatum heeft op deze afnemers.
Debiteuren zijn de ontvangers van leverancierskrediet: zij hebben goederen gekocht (en meestal ook al ontvangen) en betalen hun aankopen ‘later’. We spreken ook wel van ‘kopen op rekening’.