Debet op een balans vinden we de activa van de organisatie.

Zie de volgende figuur.Ook bij een resultatenrekening kunnen we debet en credit onderscheiden.

Zie ook:
- vaste activa
- vlottende activa