Dagbladreclame
Debet
Debiteuren
Deelnemingen
Degressief variabele kosten
Dekkingsbijdrage
Demarketing
Demodage
Desinvesteringen
Desk research
Detaillist
Diefstal
Diensten
Directe distributie
Directe kosten
Disagio
Distribuerende functie
Distributie
Distributiebeleid
Dividend
Dividendbelasting
Dividendbewijzen
Dividendblad
Dividendrendement
Doelgroep
Doorlopend krediet
Duurzame activa
Duurzame productiemiddelen