De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen.

In formulevorm:
current ratio =         vlottende activa     
kort vreemd vermogen

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.

De current ratio van Roos N.V. per 1 januari is:
25+10+3   = 1,81.
21

Een current ratio kleiner dan 1 tot 2 wordt (afhankelijk van de branche) als ongunstig beschouwd.

De current ratio als maatstaf voor de liquiditeit moeten we voorzichtig hanteren, omdat

Zie ook:
- quick ratio