Crediteuren zijn leveranciers die op rekening leveren.

De balanspost Crediteuren  geeft de totale schuld weer die het bedrijf op de balansdatum heeft aan deze leveranciers.
Wanneer het ene bedrijf aan het andere bedrijf ‘op rekening levert’, worden de goederen pas enige tijd na de levering betaald. Het leverende bedrijf (de crediteur) verstrekt op deze wijze leverancierskrediet.