Credit op een balans vinden we het eigen vermogen en de schulden van de organisatie.

Zie de volgende figuur.


Ook bij een resultatenrekening kunnen we debet en credit onderscheiden.

Zie ook:
- passiva