Controleren is nagaan of de organisatie de gestelde doelen op de voorgeschreven manier bereikt.

Als de organisatie van de uitgezette lijn afwijkt, moet de manager bijsturen.

Zie ook:
- plannen
- organiseren
- leidinggeven