De contante waarde van een rente is de waarde op tijdstip t  = 0 van een reeks in de toekomst vervallende bedragen (de zgn. termijnen ). Deze bedragen worden in deze berekening ontdaan van de samengestelde interest die in de loop van de tijd in de termijnen zal aangroeien.

Voorbeeld
Mevrouw Oud heeft met een levensverzekeringsmaatschappij afgesproken dat haar op 1 januari van de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 telkens een bedrag van € 5.000 zal worden uitgekeerd. Zij wil deze periodieke uitkering laten afkopen door een eenmalige uitkering op 1 januari 2009.
Welk bedrag zal mevrouw Oud ontvangen, wanneer de afkoopsom wordt berekend tegen een samengestelde interest van 5%?

Voor de oplossing van dit probleem maken we gebruik van het volgende schema.

Als we één voor één de eindwaarden van de ingelegde bedragen van € 5.000 op 31 december 2004 berekenen, krijgen we:

€ 5.000 ×      1       =       € 4.761,90
1,05
€ 5.000 ×      1       =       € 4.535,15
1,05^2
€ 5.000 ×      1       =       € 4.319,19
1,05^3
€ 5.000 ×       1       =       € 4.113,51
1,05^4
     € 17.729,75

Er zijn verschillende manieren om op een tijdbesparende manier het gevraagde antwoord te berekenen: