De contante waarde van een kapitaal is de waarde van dit kapitaal op het tijdstip t = 0.

Het berekenen van de huidige waarde van een bepaald (toekomstig) kapitaal houdt in dat uit dat toekomstige kapitaal de ‘interestcomponent’ wordt verwijderd.

We kunnen de volgende formule toepassen.
C  = En  ×       1     
(1+i)^n
Hierin hebben de symbolen de volgende betekenis:
En   de eindwaarde na n perioden
C   de contante waarde
i   het interestperunage
n   het aantal perioden dat een bedrag tegen interest uitstaat.

Voorbeeld
Welk bedrag moet de heer De Jong op 1 januari 2002 tegen 4,25% samengestelde interest uitzetten om op 31 december 2010 een eindwaarde van € 15.000 te bereiken?
C  = € 15.000 ×          1           = € 15.000 × 0,6875676 = € 10.313,51
(1,0425)^9