De consumentenkwaliteit omvat alle eigenschappen van het product die bijdragen aan de behoeftebevrediging.

In de marketing draait het steeds om de mening van de gebruiker over het product. Daarbij is bepalend of het product voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker. Natuurlijk speelt de technische kwaliteit een rol, maar ook factoren als merk, garantie, het imago van het product en de wijze van verkoop.
Omdat de mening van de koper (de consument) de kwaliteit van een product bepaalt, is kwaliteit een subjectief begrip. Dit heeft tot gevolg, dat wat voor de één een kwaliteitsproduct is, dat voor de ander niet is.