De commerciële kostprijs is de fabricagekostprijs plus de verkoopkosten (per eenheid product).
Het kan zinvol zijn onderscheid te maken tussen:

Voorbeeld
Een bedrijf produceert en verkoopt de drank Puni. De begrote normale productie en afzet is 8.000.000 pakjes per jaar. De verwachte productie en afzet bedragen 8.800.000 pakjes. De hierbij behorende kosten zijn:

- toegestane constante fabricagekosten     € 1.600.000
- toegestane constante verkoopkosten € 1.200.000
- toegestane variabele fabricagekosten € 3.520.000
- toegestane variabele verkoopkosten € 2.000.000

Fabricagekostprijs:
Ck  +  Vk  =  € 1.600.000  +  € 3.520.000  = € 0,20 + € 0,40 = € 0,60
Np Bp 8.000.000 8.800.000

Commerciële kosten:
Ck  +  Vk  =  € 1.200.000  +  € 2.000.000  = € 0,15 + € 0,23 = € 0,38
Np Bp 8.000.000 8.800.000

Commerciële kostprijs: = € 0,60 + € 0,38 = € 0,98

Betekenis gebruikte symbolen:
Ck  totale constante kosten
Vk  totale variabele kosten
Np  normale productie en afzet
Bp  begrote productie en afzet