Collectieve reclame is de reclame die door een bedrijfstak voor een bepaald product wordt gemaakt ten behoeve van alle ondernemingen die in de bedrijfstak werkzaam zijn.

Denk aan ‘de winterschilder’.

Zie ook:
- promotiebeleid
- marketingmix