De cashflow is de nettowinst (na aftrek van de belasting over de winst) + de afschrijvingen.

De cashflow (kasstroom) geeft een andere benadering van de winstgevendheid van de onderneming dan het nettowinstcijfer. Het nettowinstcijfer wordt be¤nvloed door de verdeling van de afschrijvingen over de jaren, wat afhankelijk is van het gekozen afschrijvingssysteem. De becijferde cashflow is voor deze invloed gezuiverd.

Zie ook:
- ebitda