Capaciteitskosten zijn de kosten die samenhangen met de gekozen productiecapaciteit van een bedrijf.

Capaciteitskosten zijn kosten die in een bepaalde periode niet  veranderen - tenzij de capaciteit wordt veranderd. Capaciteitskosten zijn onafhankelijk van de werkelijke productie in de desbetreffende periode.

Voorbeelden
- huisvestingskosten (afschrijving en onderhoud gebouw)
- interestkosten
- kosten van bedrijfsleiding en administratie

De figuur geeft het verloop van de capaciteitskosten (de constante kosten) weer, wanneer de onderneming de capaciteit vergroot van capaciteit I  naar capaciteit II ; de vaste kosten komen op een hoger niveau te liggen.