Buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten en kosten die niet  rechtstreeks voortvloeien uit de ‘normale’ activiteiten van de desbetreffende onderneming.

Buitengewone baten en lasten of incidentele resultaten ontstaan onder andere bij de verkoop van vaste activa (gebouwen, transportmiddelen) of een deel van het bedrijf.