Het budgetresultaat is het verschil tussen de toegestane kosten (het budget) en de werkelijke kosten.

Door de voorcalculatie te vergelijken met de nacalculatie vinden we het budgetresultaat.

Schematisch:

Voorbeeld
MERAUKE NV beschikt ten behoeve van de vervaardiging van het massaproduct Ponti over de volgende gegevens.


Het budgetresultaat is:

Voorcalculatie: 14.100 × € 28,20 =    € 397.620
Nacalculatie: - 286.300
Budgetresultaat: € 111.320

Het budgetresultaat kan verschillende oorzaken hebben, zoals: