De brutowinstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van een product.

De brutowinst die een handelsonderneming in een bepaalde periode behaalt is opgebouwd uit de brutowinstmarge van alle in die periode verkochte producten.

De brutowinstmarge kan worden uitgedrukt in zowel een percentage van de inkoopprijs als in een percentage van de verkoopprijs.

Voorbeeld
Een jeansshop koopt spijkerbroeken in voor € 22,50. De brutowinstmarge is 100% van de inkoopprijs. In euro’s is de brutowinstmarge: € 22,50. De verkoopprijs is dan: € 45.

Door de brutowinstmarge te nemen van de waarde van de in een jaar verkochte goederen (de omzet) vinden we de in een jaar behaalde brutowinst. Uit deze totale brutowinst worden de bedrijfskosten betaald. Het bedrag dat na aftrek van de bedrijfskosten resteert, is de nettowinst van het bedrijf.Zie ook:
- brutowinstopslag