Het bruto-grondstoffenverbruik is de hoeveelheid grondstoffen die nodig is om een bepaald product te kunnen maken.

Het verschil tussen het bruto-grondstoffenverbruik en het netto-grondstoffenverbruik is afval.

Voorbeeld
Voor de vervaardiging van een product XL bedraagt het netto-grondstoffenverbruik 170 kg. Tijdens de productie ontstaat afval ter grootte van 15% van het bruto-grondstoffenverbruik. Het afval is waardeloos. De waarde van de grondstoffen is  2,85 per kg grondstof. Bereken de grondstofkosten van een product XL.

Voor een efficiënte oplossing van dit probleem, moeten we ons realiseren dat de hoeveelheid grondstof die in het product terug te vinden is (170 kg) gelijk is aan 85% van het bruto-grondstoffenverbruik.
Bruto-grondstoffenverbruik 100%
Afval  15%
Netto-grondstoffenverbruik 85%   = 170 kg
Bruto-grondstoffenverbruik:   100    170 kg = 200 kg
85
Grondstofkosten: 200 2,85 = 570