Het break-evenpunt is in een grafische voorstelling van de omzet en de totale kosten van een onderneming het snijpunt van de omzetlijn met de totalekostenlijn.

Voorbeeld
Een handelsonderneming verkoopt slechts één artikel. De totale vaste kosten van deze onderneming bedragen € 300.000 per jaar. De variabele kosten per product zijn € 10. De inkoopprijs is € 90. De verkoopprijs is € 150.

De dekkingsbijdrage (per product) is: € 150 - (€ 90 + € 10) = € 50.
De break-evenafzet is:   € 300.000   = 6.000 producten.
€ 50

De break-evenafzet is: = 6.000 producten.

In de figuur is het break-evenpunt aangegeven.Zie ook:
- veiligheidsmarge
- break-evenomzet