De break-evenafzet is de afzet waarbij de onderneming noch winst noch verlies maakt.

De kosten welke een bedrijf in een bepaalde periode maakt, kunnen we verdelen in vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten hangen samen met de grootte van de productiecapaciteit, de variabele kosten zijn afhankelijk van de bezettingsgraad.

Voordat een bedrijf in een bepaalde periode winst maakt, moeten de vaste kosten zijn terugverdiend. Daarvoor is de dekkingsbijdrage van belang. De dekkingsbijdrage geeft aan welk bedrag per verkocht product een bedrijf ‘overhoudt’ om de vaste kosten terug te verdienen.

De break-evenafzet (BEA) van een bedrijf bepalen we als volgt:
BEA =         totale constante kosten     
dekkingsbijdrage per product

Voorbeeld
Een handelsonderneming verkoopt slechts ้้n artikel. De totale vaste kosten van deze onderneming bedragen € 300.000 per jaar. De variabele kosten per product zijn € 10. De inkoopprijs is € 90. De verkoopprijs is € 150.

De dekkingsbijdrage (per product) is: € 150 - (€ 90 + € 10) = € 50.
De break-evenafzet is:    € 300.000   = 6.000 producten.
€ 50

Het verband tussen de afzet en de totale kosten en opbrengsten (omzet) is in de figuur weergegeven.Zie ook:
- veiligheidsmarge