We spreken van ‘het plaatsen van aandelen (of obligaties ) boven pari’, wanneer deze stukken tegen een hogere koers dan de nominale waarde (de pariwaarde) worden geplaatst.

Zie ook:
- agio