De boekwaarde van vaste activa is de waarde zoals die op het desbetreffende tijdstip in de administratie van de organisatie is opgenomen.

De boekwaarde van vaste activa is gelijk aan de aanschafwaarde van de desbetreffende productiemiddelen verminderd met de afschrijvingen tot op dat moment.

Voorbeeld
Een taxi is begin 2001 aangeschaft voor 75.000. Jaarlijks wordt op deze taxi 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar afgeschreven.

De boekwaarde aan het begin van de verschillende gebruiksjaren vinden we als volgt:
Boekwaarde 1 januari 2001: 75.000
Afschrijvingen 2001: 0,20 75.000 = 15.000
Boekwaarde 1 januari 2992: 60.000
Afschrijvingen 2002: 0,20 60.000 =      12.000
Boekwaarde 1 januari 2003: 48.000