Bezettingsverschillen ontstaan wanneer de werkelijke productie en afzet niet gelijk zijn aan de normale productie en afzet.

De waarde van een bezettingsverschil is: (Wp  - Np )    Ck
Np
Betekenis van de symbolen:
Wp  werkelijke productie (bezetting)
Np  normale productie (bezetting)
Ck  toegestane constante kosten

Voorbeeld 
MERAUKE NV beschikt ten behoeve van de vervaardiging van het massaproduct Ponti over de volgende gegevens.Het bezettingsverschil is:
(14.100 - 13.000)    13.000 940   = 10.340 (voordelig)
13.000