Van een bezettingsresultaat is sprake, wanneer de begrote productie (en verkoop) afwijkt van de normale productie (en verkoop).

We kunnen een (voorcalculatorisch) bezettingsresultaat of bezettingsverschil op de volgende wijze berekenen:

bezettingsresultaat = (Bp - Np)     Cs
Np

Hierin is:
Bp  begrote productie;
Np  normale productie;
Cs  constante kosten.

Voorbeeld 
Een bedrijf heeft een normale bezetting van 10.000 stuks per jaar. De begrote bezetting is 8.000 stuks per jaar. De constante kosten bedragen  300.000 per jaar. De begrote variabele kosten bedragen  400.000 per jaar. Het begrote bezettingsresultaat is: bezettingsresultaat = (8.000 - 10.000)  30 =  60.000 (nadelig).

De figuur geeft het bezettingsresultaat op basis van het getallenvoorbeeld bij verschillende productiegrootten.