De bezettingsgraad van een bedrijf is de mate waarin de beschikbare capaciteit gedurende een bepaalde periode wordt benut.