De wet onderscheidt voor nv ís en bv ís de volgende bestuursorganen: Het schema geeft enkele belangrijke verbanden tussen de bestuursorganen. Er zijn niet meer dan wat hoofdlijnen geschetst. De werkelijkheid is veel complexer dan hier is weergegeven.