Bestelkosten zijn alle kosten die verband houden met de inkoop.

Voorbeelden
- loonkosten van de inkopers
- de kosten van het gebruikte materiaal (schrijfbenodigdheden)
- porti
- telefoonkosten
- vervoerskosten
- verzekeringskosten.