Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin de werknemer wordt ‘beoordeeld’.

Bij een beoordelingsgesprek gaat het erom vast te stellen of de werknemer bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een hogere salarisschaal of dat zijn tijdelijk arbeidscontract kan worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Van een beoordelingsgesprek wordt een verslag opgesteld ten behoeve van het personeelsdossier van de werknemer. Een werknemer kan tegen de conclusies uit het beoordelingsgesprek beroep aantekenen bij de chefs van zijn leidinggevende.

Zie ook:
- functioneringsgesprekken