Belastingen zijn gedwongen afdrachten aan de overheid, zonder dat daar in het individuele geval direct aanwijsbare tegenprestaties tegenover staan.

Een organisatie kan onder andere te maken krijgen met
Sommige belastingen be´nvloeden de kostprijs van een product, andere belastingen hebben invloed op de verkoopprijs en weer andere belastingen treffen de behaalde winst.

Zie ook:
- accijns
- omzetbelasting