Belastingen op inkomen en winst zijn belastingen.

Belastingen als inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn belastingen over de behaalde winst en maken daarom ook geen deel uit van kostprijs.