De belasting op de toegevoegde waarde is een manier van het heffen van omzetbelasting waarvoor de door een bedrijf gecreëerde toegevoegde waarde als grondslag dient.

De figuur toont het gevolg van het heffen van omzetbelasting (BTW) voor de prijzen van de goederen.Doordat bij iedere verkoop 6% BTW aan de afnemer in rekening moet worden gebracht, krijgen we het volgende beeld.

Door het heffen van BTW maken we onderscheid tussen: