Be´nvloedbare omgevingsfactoren zijn de omstandigheden die van belang zijn voor het toepassen van de marketingmix en waarop de organisatie invloed kan uitoefenen.De figuur geeft inzicht in de plaats van een organisatie te midden van een aantal omgevingsfactoren. Zie ook:
- niet-be´nvloedbare omgevingsfactoren