Behoeften zijn alles wat de mens nodig heeft.

Behoeften bepalen de vraag naar goederen. De consument is degene die goederen vraagt om daarmee in zijn (of haar) behoeften te voorzien.